269 - 11.01.2018

Opencv Python geometrik şekilleri tespit etmek

Görüntü işleme teknikleri ile görüntülerden şekilleri ayırt ederek bulunmasını istediğimiz şekilleri OpenCV ve Python ile kolayca tespit edebiliriz. Böylece tespit ettiğimiz bu şekilleri takip

293 - 11.01.2018

PIC16F877 LM35 Assembly sıcaklık sensörü uygulaması

LM35 sıcaklık sensörü, sıcaklığı oransal analog voltaj değerine dönüştürür. LM35 üç terminal cihazdır. Birinci ve üçüncü pin 5 volt gerilim beslemesi içindir

150 - 11.01.2018

OpenCV Python şekillerin ağırlık merkezini bulmak

Görüntü işlemede sıkça gerekli olan bilgilerden birisi de görüntüdeki tespit edilebilen şekillerin orta noktalarıdır. Bir çok uygulamada işimizi kolaylaştırabilir ve pratik bir şe

117 - 15.12.2017

Histogram of Oriented Gradients (HOG) ve Nesne çıkarımı

Makale oluşturuluyor.

109 - 17.12.2017

Linux Deepin

Deepin temelde Linux çekirdeğini kullanan ve debian üzerine kurulu Çin kökenli henüz az bilinen bir Linux dağıtımıdır. Zarif ve kullanıcı dostu olmasıyla kısa sürede daha çok yaygınlaş

103 - 15.12.2017

Android Studio ve Vuforia SDK - Arttırılmış gerçeklik

Makale oluşturuluyor